0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 (Hợp phần I), tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.pdf)

Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 (Hợp phần I), tỉnh Điện Biên

- Để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo như mục tiêu đề ra, cần thiết phải có một quy hoạch phát triển Điện lực chung để xác định được chương trình phát triển nguồn điện, chương trình xây dựng lưới điện đảm bảo tính đồng bộ an toàn cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

- Phạm vi Hợp phần I của đề án bao gồm: Quy hoạch các nguồn trạm biến áp 220kV cấp điện cho tỉnh, quy hoạch lưới điện 110kV, các nguồn điện vừa và nhỏ, tổng khối lượng các đường dây trung áp, số lượng/tổng dung lượng các trạm biến áp phân phối giai đoạn 2016-2025 và tính toán sơ bộ lưới điện 220, 110kV giai đoạn 2026-2035.

- Được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3131/QĐ-TTg ngày 15 tháng 08 năm 

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 (Hợp phần I), tỉnh Điện Biên là: Là đảm bảo sự phát triển cân đối, hài hoà, đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện nhằm cung cấp cho phụ tải với chất lượng tin cậy cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Quy hoạch đòi hỏi phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế và độ tin cậy trong thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống điện; phải phù hợp với hiện tại và định hướng phát triển lâu dài.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 (Hợp phần I), tỉnh Điện Biên

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 (Hợp phần I), tỉnh Điện Biên

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí lưới điện

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi