Thông tin quy hoạch:

-Vị trí: Tỉnh Bắc Giang

-Phân bổ taxi trên địa bàn tỉnh: các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe taxi tập trung chủ yếu ở địa bàn trung tâm thành phố, thị trấn.

-Phạm vi hoạt động: Taxi hoạt động theo yêu cầu của khách hàng, không theo hợp đồng, hành trình nhất định; xe taxi chủ yếu hoạt động trên địa bàn thành phố và các thị trấn; phạm vi hoạt động chủ yếu trong cung đường nhỏ hơn 10 km; taxi cũng thường đáp ứng nhu cầu nhóm hành khách

Định dạng tài liệu: Ảnh quy hoạch JPG(.jpg); Thuyết minh file word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt)

Date published: 19.09.2016 | 14:18
Available in Ebook

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thông tin quy hoạch:

-Vị trí: Tỉnh Bắc Giang

-Phân bổ taxi trên địa bàn tỉnh: các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe taxi tập trung chủ yếu ở địa bàn trung tâm thành phố, thị trấn.

-Phạm vi hoạt động: Taxi hoạt động theo yêu cầu của khách hàng, không theo hợp đồng, hành trình nhất định; xe taxi chủ yếu hoạt động trên địa bàn thành phố và các thị trấn; phạm vi hoạt động chủ yếu trong cung đường nhỏ hơn 10 km; taxi cũng thường đáp ứng nhu cầu nhóm hành khách

Định dạng tài liệu: Ảnh quy hoạch JPG(.jpg); Thuyết minh file word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]