0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với diện tích 1.989,5 km2.  

- Bên cạnh sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đang đối mặt với các thách thức về bảo vệ môi trường, đặc biệt là vấn đề quản lý chất thải rắn. Hiện nay, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 1.300 tấn chất thải rắn các loại: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn y tế… Trong khi đó, năng lực xử lý chất thải rắn vẫn còn hạn chế.  Để góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, quản lý chất thải rắn có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên, việc nghiên cứu “Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện này.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền vững. Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn hiện đại, theo đó chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến và phù hợp, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn nguy hại được quản lý và xử lý triệt để theo các phương thức phù hợp. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp chất thải rắn, hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Thiết lập các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp chất thải rắn.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng phát sinh khối lượng chất thải rắn

+ QH 02: Bản vẽ hiện trạng khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn

+ QH 03: Bản vẽ dự báo phát sinh chất thải rắn đến năm 2025

+ QH 04: Bản vẽ phân vùng thu gom chất thải rắn

+ QH 05: Bản vẽ quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn đến năm 2025

(huentt-quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi