0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 - Tuyến đường tránh quốc lộ 3, thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Thông tin quy hoạch:

Thời gian lập quy hoạch: 2016

Địa điểm: Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Thành phần tài liệu bao gồm:

1. Thuyết minh

2. Bản vẽ

KT02- Bản đồ hiện trạng kiến trúc và giao thông

KT05- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

KT06- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

KT07- Bản đồ quy hoạch giao thông, cắm mốc, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file PDF (.pdf); Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi