0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg)

Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2020

-  Ngoài phần mở đầu và kết luận, dự án bao gồm 4 phần:

  + Phần thứ nhất: Đánh giá các điều kiện, yếu tố tác động tới phát triển thương mại  tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

  + Phần thứ hai: Thực trạng phát triển ngành thương mại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn  2001 -2010

  + Phần thứ ba: Luận chứng phương hướng phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm  2020

  + Phần thứ tư: Các giải pháp thực hiện quy hoạch

- Được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06 tháng 08 năm 2012

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2020 : Xác định những lợi thế và thách thức cho sự phát triển thương mại của tỉnh giai đoạn tới. Hoạch định những mục tiêu, định hướng phát triển ngành thương mại tỉnh đến năm 2020. Lập quy hoạch phát triển thương mại theo không gian thị trường, theo cơ cấu các loại hình thương mại và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại tỉnh đến năm 2020. Đề xuất các giải pháp phát triển thương mại tỉnh đến năm 2020.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2020

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2020

+ Phụ lục kèm theo quyết định

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020

+ QH 02: Bản vẽ thực trạng ngành thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi