Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Diện tích: 4,512 ha

Vị trí: Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ quy hoạch giao thông

-QH02: Bản đồ quy hoạch cấp nước

-QH03: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

-QH04: Bản đồ quy hoạch nước thải và vệ sinh môi trường

-QH05: Bản đồ quy hoạch cấp điện

-QH06: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

-QH07: Bản đồ quy hoạch chiếu sáng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc)

(nhh)

 

Date published: 25.04.2016 | 12:32
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở An Thành

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Diện tích: 4,512 ha

Vị trí: Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ quy hoạch giao thông

-QH02: Bản đồ quy hoạch cấp nước

-QH03: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

-QH04: Bản đồ quy hoạch nước thải và vệ sinh môi trường

-QH05: Bản đồ quy hoạch cấp điện

-QH06: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

-QH07: Bản đồ quy hoạch chiếu sáng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc)

(nhh)

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]