Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

QH-02: Bản đồ định hướng phát triển và hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 18.12.2019 | 13:17
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

QH-02: Bản đồ định hướng phát triển và hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]