Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Date published: 12.02.2021 | 21:15
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

+ Quy hoạch sử dụng đất

+ Quy hoạch không gian và vùng sản xuất

+ Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt-19)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]