Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Vị trí: Xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ định hướng thoát nước thải

-QH02: Bản đồ định hướng thoát nước mưa

-QH03: Bản đồ định hướng cấp nước

-QH04: Bản đồ định hướng  thông tin liên lạc

-QH05: Bản đồ định hướng cấp điện toàn xã

-QH06: Bản đồ định hướng phát triển không gian toàn xã

-QH07: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc)

 (nhh)

Date published: 26.04.2016 | 17:02
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Hòa định hướng đến năm 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Vị trí: Xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ định hướng thoát nước thải

-QH02: Bản đồ định hướng thoát nước mưa

-QH03: Bản đồ định hướng cấp nước

-QH04: Bản đồ định hướng  thông tin liên lạc

-QH05: Bản đồ định hướng cấp điện toàn xã

-QH06: Bản đồ định hướng phát triển không gian toàn xã

-QH07: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc)

 (nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]