0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

- Vị trí, quy mô Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng  được lập trên toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Cẩm Giàng 110,119kmm2 (gồm 2 thị trấn và 17 thị xã)

Ranh giới quy hoạch:

    + Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh

    + Phía Nam giáp huyện Bình Giàng và huyện Gia Lộc

    + Phía Tây giáp tỉnh Hưng Yên

    + Phía Đông giáp huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 - tỉnh Hải Dương: năm 2018

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 - tỉnh Hải Dương: Nhằm đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển của huyện Cẩm Giàng, của Vùng và của Tỉnh. Phát huy vị trí chiến lược của huyện Thanh Hà để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả kinh tế. Tăng cường quản lý, thu hút đầu tư, tạo nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại. Định hướng phát triển đến hết năm 2018 huyện Cẩm Giàng đạt tiêu chí huyện nông thôn mới và thị trấn Lai Cách đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đồng bằng vào năm 2020.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp thoát nước và môi trường

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp điện - năng lượng

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ cao độ nền và thoát nước mặt

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ cấp năng lượng và viễn thông

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng cấp nước

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi