0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

Huyện Duyên Hải nằm ở phía Nam của tỉnh Trà Vinh cách thành phố Trà Vinh 60km, cạnh cửa Định An của Sông Hậu; có tổng diện tích tự nhiên huyện là 31.373,39ha (khoảng 313,7km2) theo thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất huyện Duyên Hải năm 2020. Huyện Duyên Hải có 07 đơn vị hành chính, trong đó bao gồm 06 xã và 01 thị trấn cụ thể là: xã Ngũ Lạc, xã Đôn Xuân, xã Đôn Châu, xã Long Vĩnh, xã Đông Hải, xã Long Khánh và thị trấn Long Thành. Vùng huyện Duyên Hải là vùng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị có các ngành nghề nông, lâm, ngư nghiệp gắn với kinh tế biển thuộc Khu kinh tế Định An; là cửa ngõ giao thương về cảng, với vị trí đầu mối giao thông hàng hải quan trọng của vùng tỉnh Trà Vinh và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.Vùng huyện Duyên Hải được định hướng với 2 đô thị là thị trấn Long Thành và thị trấn Ngũ Lạc có vai trò quan trọng về kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng, là đầu mối giao thông quan trọng đối với tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận.  Duyên Hải là huyện có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế toàn diện, gồm sản xuất công nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa, khai thác và nuôi trồng thủy sản vùng ven biển và đánh bắt xa bờ, phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ và du lịch. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định cụ thể như sau:

+ Phía Đông: Giáp thị xã Duyên Hải

+ Phía Tây : Giáp huyện Trà Cú và tỉnh Sóc Trăng

+ Phía Nam: Giáp Biển Đông

+ Phía Bắc: Giáp huyện Cầu Ngang và huyện Trà Cú.

- Mục tiêu quy hoạch: Cải tạo nâng cấp và phát triển hệ thống đô thị, các trung tâm xã trở thành trung tâm kinh tế phát triển với các chức năng là các hạt nhân thúc đẩy và lan tỏa tới các vùng nông thôn trong huyện phát triển. Công tác xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể huy động các nguồn lực xây dựng xã Đôn Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đôn Châu đạt thêm 02 tiêu chí nông thôn mới trở lên so với năm 2020; xã Long Vĩnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; xã Đông Hải và xã Long Khánh đạt các tiêu chí còn lại của xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu xã Đôn Châu có thêm 02 đến 03 ấp được công nhận ấp nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 827/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ Bản đồ quy hoạch hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

(ThanhThao Acudvn18)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi