0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf), (.dwg)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- Kim Thành là huyện có vị trí nằm phía Đông tỉnh Hải Dương; phía Bắc giáp thị xã Kinh Môn, ranh giới là sông Kinh Môn; phía Nam giáp huyện An Lão, TP Hải Phòng, ranh giới là sông Lạch Tray; phía Tây giáp huyện Thanh Hà, ranh giới là sông Rạng; phía Đông giáp huyện An Dương, TP Hải Phòng. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành là một phần mục tiêu và giải pháp có tầm chiến lược của tỉnh, làm cơ sở lập Quy hoạch chung xây dựng các đô thị khác trên địa bàn huyện Kim Thành, tạo cơ sở pháp lý hướng dẫn, kiểm soát được quá trình phát triển hệ thống đô thị.

- Được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 23 tháng 09 năm 2021

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: năm 2021

- Mục tiêu của Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương là: Giúp khai thác hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, các thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan nhằm tạo lập môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn. Tạo cơ sở hình thành hệ thống đô thị, phân loại, phân cấp đô thị, xác định tính chất đô thị cải tạo, xây mới, nâng cấp... Lựa chọn mô hình phát triển. Đề xuất phân bố không gian xây dựng công nghiệp, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội, các điểm dân cư, nông nghiệp, du lịch, tôn giáo… trong đó xác định các vùng động lực phát triển kinh tế- xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội theo hướng cân bằng và bền vững. Nâng cao vai trò, vị thế yếu tố văn hoá truyền thống và các yếu tố sinh thái nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng vùng: điều kiện tự nhiên hiện trạng phân bố dân cư và SDD, hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng vùng, hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng nông nghiệp

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng giao thông, cao độ nền

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng cung cấp năng lượng và viễn thông

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng cấp nước

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng thoát nước mặt, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(mailan-hatran-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi