0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến năm 2030 định hướng đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

- Quy họach xây dựng vùng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương được lập trên phạm vi toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Nam Sách 11.100,52ha (bao gồm 01 thị trấn và 18 xã).

- Ranh giới guy hoạch tiếp giáp:

   + Phía Bắc giáp thị xã Chí Linh

   + Phía Đông giáp huyện Kinh Môn và huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

   + Phía Tây giáp huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

   + Phía Nam giáp thành phố Hải Dương

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến năm 2030 định hướng đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương: năm 2019

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến năm 2030 định hướng đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương: Nhằm đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển của huyện Nam Sách, của Vùng và của Tỉnh. Phát huy vị trí chiến lược của huyện Nam Sách để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, quan hệ trong nước, khai thác các thế mạnh về đầu mối giao thông, công nghiệp, du lịch dịch vụ thương mại hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất hàng hóa lớn. Xây dựng cấu trúc không gian vùng lãnh thổ, liên kết đô thị, điểm dân cư nông thôn, liên kết các cực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội. Tăng cường quản lý, thu hút đầu tư, tạo nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh đồng bộ và hiện đại.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến năm 2030 định hướng đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ hiện mối liên hệ giữa huyện Nam Sách và các vùng huyện trong tỉnh

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và dịch vụ

+ QH 07: Bản vẽ sơ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng đô thị, các khu vực dân cư nông thôn

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp nước sạch

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ định hướng cấp điện và năng lượng

+ QH 13: Bản vẽ sơ đồ định hướng thoát nước mặt

+ QH 14: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi