0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định quy định quản lý

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

QH-02a: Sơ đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên, phân bố dân cư và sử dụng đất

QH-02b: Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội

QH-02c: Sơ đồ hiện trạng quỹ đất xây dựng và kiến trúc cảnh quan

QH-02d: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-03a: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-03b: Sơ đồ định hướng phát triển không gian du lịch và bảo vệ thiên nhiên di tích lịch sử văn hoá

QH-04a: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông – chuẩn bị kỹ thuật

QH-04b: Sơ đồ định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-05a: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi