0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng thị trấn Quảng Xương và vùng phụ cận; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quảng Xương huyện Quảng Xương đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Dự thảo quy định quản lý

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-02.4:Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội

QH-04: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

QH-06.2: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.4: Bản đồ định hướng hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc

QH-06.5: Bản đồ định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-06.6: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.7: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi