0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới ở vùng Đông Bắc có diện tích tự nhiên là 6.707,86 km2. Với 333,125km tiếp giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Cao Bằng là tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc dài nhất Việt Nam. Những năm vừa qua, tỉnh Cao Bằng đã có những bước phát triển tích cực. Nền kinh tế ổn định và tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; một số tiềm năng, lợi thế bước đầu được khai thác có hiệu quả. Song song với đó là sự hình thành, phát triển mạnh mẽ của hệ thống đô thị trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện tại 13 thành phố, huyện trong tỉnh đã được lập quy hoạch chung xây dựng, nhiều khu đô thị và khu dân cư mới, các khu công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế cửa khẩu.…đã được lập quy hoạch xây dựng làm sơ sở thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn toàn tỉnh. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các đô thị và một số khu kinh tế trong tỉnh đã thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của tỉnh. Việc cải tạo, mở rộng và hoàn thiện từng bước hệ thống hạ tầng đã tạo điều kiện cải thiện quá trình liên kết hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn trong toàn tỉnh với các tỉnh xung quanh.

- Được phê duyệt tại: QĐ số 436/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2016

- Mục tiêu: Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghiên cứu quy hoạch vùng tỉnh Cao Bằng theo hướng kế thừa Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 295/QĐ-UBND tỉnh ngày 7/3/2006.

Rà soát hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh, xây dựng hệ thống đô thị Cao Bằng, trong đó thành phố Cao Bằng làm đầu tàu đến năm 2020 sẽ trở thành đô thị loại II. Khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, các thế mạnh về nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, năng lượng, khoáng sản, du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan nhằm tạo lập môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn. Nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, phát triển dân cư, xây dựng mô hình phát triển không gian vùng Tỉnh, hình thành hệ thống đô thị, phân loại, phân cấp đô thị, xác định tính chất đô thị cải tạo, xây mới, nâng cấp... Lựa chọn mô hình phát triển. Đề xuất phân bố không gian xây dựng công nghiệp, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội, và các điểm dân cư nông thôn, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, du lịch… trong đó xác định các vùng động lực phát triển kinh tế- xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội theo hướng cân bằng và bền vững. Tạo lập cơ sở pháp lý cho các công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị và nông thôn trong tỉnh, xây dựng các chương trình kế hoạch và hoạch định các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực. Xác định khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng, làm cơ sở cho việc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia đi qua địa bàn tỉnh và lựa chọn quỹ đất hợp lý để phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, các khu chức năng khác trong vùng tỉnh.

 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030

- Bản vẽ (.jpg):

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi