Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000, Quy hoạch phân khu t
Date published: 08.01.2018 | 22:24
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2035

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Diện tích 7.914,891km2

Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

- Bản đồ hiện trạng giao thông

- Bản đồ hiện trạng cấp điện

- Bản đồ hiện trạng cấp nước

- Bản đồ hiện trạng TNB và VSMT

- Bản đồ hiện trạng môi trường

- Bản đồ hiện trạng CBKT

- Sơ đồ định hướng phân vùng kinh tế

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

- Sơ đồ định hướng CBKT

- Sơ đồ định hướng giao thông

- Sơ đồ định hướng Cấp nước

- Sơ đồ định hướng giao thông

- Sơ đồ định hướng Cấp Điện(.dwg)

- Sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang(.dwg)

- Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược(.dwg)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]