Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Đồ án đã được phê duyệt và
Date published: 18.01.2018 | 23:45
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Diện tích: 165.480ha

Phạm vi quy hoạch: Bao gồm 10 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã.

Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh  Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (.jpg)

- Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất(.jpg)

- Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường (.jpg)

- Sơ đồ phân vùng(.jpg)

- Sơ đồ cấu trúc phát triển không gian đến năm 2030(.jpg

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030(.jpg)

- Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (.jpg)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh (.jpg )khổ lớn, độ phân giải cao.

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]