Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư
Date published: 29.01.2018 | 22:37
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Diện tích: 1.378,1 km2

Phạm vi quy hoạch: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Ninh Bình

Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (.jpg)

- QH-02: Bản đồ hiện trạng hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình năm 2010(.jpg)

- QH03-Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tổng hợp đất xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh Ninh Bình(.jpg)

- QH04: Bản đồ tổng hợp hiện trạng hạ tầng kỹ thuật tỉnh (.jpg)

- QH05: Bản đồ định hướng phát triển không gian du lịch tỉnh Ninh Bình(.jpg)

- QH06: Bản đồ phân bố hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh(.jpg)

- QH07: Sơ đồ phân bố vùng kinh tế tỉnh Ninh Bình(.jpg)

- QH08: Bản đồ phân bố hệ thống đô thị hóa tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050(.jpg)

- QH09: Bản đồ quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050(.jpg)

- QH10: Bản đồ định hướng quy hoạch hệ thống giao thông tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050(.jpg)

- QH11: Bản đồ định hướng quy hoạch hệ thống Cấp nước tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050(.jpg)

- QH12: Bản đồ định hướng quy hoạch hệ thống Thoát nước thải ttỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050(.jpg)

- QH13: Bản đồ định hướng quy hoạch hệ thống Cấp điện tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050(.jpg)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ fileảnh khổ lớn (.jpg)

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]