Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2025 và 2050

Diện tích: 1.647,72 km2

Vị trí: Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Là toàn bộ lãnh thổ tỉnh Thái Bình, theo ranh giới hành chính thực quản, có diện tích là 1.647,72 km2 (trong đó diện tích theo ranh giới hành chính là 1545,9 km2, diện tích lấn biển là 101,78ha) giới hạn: Phía Bắc giáp tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và TP Hải Phòng; Phía Nam giáp tỉnh Nam Định; Phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ; Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Nam Định và Hà Nam.

- Phạm vi nghiên cứu gián tiếp: Các tỉnh thuộc vùng Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận gồm: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ kiến trúc:

- QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH03: Bản đồ hiện trạng giao thông và hạ tầng kỹ thuật

- QH04: Bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (phương án so sánh và phương án chọn)

 3-Phần bản vẽ kỹ thuật:

- QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- QH08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 15.04.2015 | 16:27
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Bình đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2025 và 2050

Diện tích: 1.647,72 km2

Vị trí: Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Là toàn bộ lãnh thổ tỉnh Thái Bình, theo ranh giới hành chính thực quản, có diện tích là 1.647,72 km2 (trong đó diện tích theo ranh giới hành chính là 1545,9 km2, diện tích lấn biển là 101,78ha) giới hạn: Phía Bắc giáp tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và TP Hải Phòng; Phía Nam giáp tỉnh Nam Định; Phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ; Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Nam Định và Hà Nam.

- Phạm vi nghiên cứu gián tiếp: Các tỉnh thuộc vùng Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận gồm: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ kiến trúc:

- QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH03: Bản đồ hiện trạng giao thông và hạ tầng kỹ thuật

- QH04: Bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (phương án so sánh và phương án chọn)

 3-Phần bản vẽ kỹ thuật:

- QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- QH08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]