0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Diện tích: 3.533,1891km2

Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 203. Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

-  Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (.jpg)

- Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất(.jpg)

-  Sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật(.jpg)

- Sơ đồ đánh giá hiện trạng cấp điện(.jpg)

- Sơ đồ hiện trạng môi trường(.jpg)

- Sơ đồ hiện trạng thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang(.jpg)

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng(.jpg)

- Sơ đồ định hướng phát triển giao thông(.dwg)

- Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật(.jpg)

- Sơ đồ định hướng Cấp nước(.dwg)

- Sơ đồ định hướng Cấp Điện(.dwg)

- Sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang(.dwg)

- Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược(.dwg)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg, jpg)

ht-qnv

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi