0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013-2014

Diện tích: 586.732,71ha

Phạm vi quy hoạch: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Tuyên Quang

Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025. Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (.dwg)

- Sơ đồ hiện trạng dân cư và sử dụng đất (.dwg)

- Sơ đồ hiện trạng Công nghiệp, khoáng sản tỉnh Tuyên Quang(.dwg)

- Sơ đồ hiện trạng giao thông(.dwg)

- Sơ đồ hiện trạng Chuẩn bị kỹ thuật(.dwg)

- Sơ đồ hiện trạng Cấp điện(.dwg)

- Sơ đồ hiện trạng Cấp nước(.dwg)

- Sơ đồ hiện trạng Thoát nước thải và VSMT(.dwg)

- Sơ đồ hiện trạng môi trường(.dwg)

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng (.dwg)

- Sơ đồ phân vùng phát triển theo lãnh thổ (.dwg)

- Sơ đồ ranh giới hành chính (.dwg)

- Sơ đồ định hướng Giao thông (.dwg)

- Sơ đồ định hướng Chuẩn bị kỹ thuật (.dwg)

- Sơ đồ định hướng Cấp điện (.dwg)

- Sơ đồ định hướng Cấp nước (.dwg)

- Sơ đồ định hướng Thoát nước thải và VSMT(.dwg)

- Sơ đồ định hướng đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ filecad (.dwg)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi