Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030 và 2050

Diện tích: 688.627 ha

Dân số dự báo: đến năm 2030 là 834.170 người, đến năm 2050 là 923.131 người

Yên Bái là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Toàn

tỉnh Yên Bái với diện tích 6.886,28 km2, gồm có 1 thành phố; 1 Thị Xã và 7 huyện, dân số hiện trạng khoảng 772.500 người, có ranh giới như sau:

+ Phía Bắc giáp tỉnh Lào Cai và Hà Giang,

+ Phía Đông giáp tỉnh Tuyên Quang,

+ Phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ,

+ Phía Tây giáp tỉnh Sơn La và tỉnh Lai Châu

Yên Bái có vị trí quan trọng trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc phòng đã

được khẳng định trong lịch sử đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, Yên Bái đã và đang được xây dựng thành khu vực mạnh về kinh tế và trở thành khu vực phòng thủ vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ

- QH01: Sơ đồ vị trí vùng tỉnh Yên bái và liên hệ vùng

- QH02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng phân bố dân dư

- QH03: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH04: Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH05: Sơ đồ hiện trạng môi trường

- QH06: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

- QH07: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị

- QH08: Sơ đồ định hướng phát triển công nghiệp

- QH09: Sơ đồ định hướng phát triển du lịch

- QH10: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

- QH11: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp nước

- QH12: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp điện

- QH13: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh cỡ lớn 17880x12638(.jpg), thuyết minh file pdf(.doc)

(b)

Date published: 09.06.2017 | 23:53
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030 và 2050

Diện tích: 688.627 ha

Dân số dự báo: đến năm 2030 là 834.170 người, đến năm 2050 là 923.131 người

Yên Bái là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Toàn

tỉnh Yên Bái với diện tích 6.886,28 km2, gồm có 1 thành phố; 1 Thị Xã và 7 huyện, dân số hiện trạng khoảng 772.500 người, có ranh giới như sau:

+ Phía Bắc giáp tỉnh Lào Cai và Hà Giang,

+ Phía Đông giáp tỉnh Tuyên Quang,

+ Phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ,

+ Phía Tây giáp tỉnh Sơn La và tỉnh Lai Châu

Yên Bái có vị trí quan trọng trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc phòng đã

được khẳng định trong lịch sử đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, Yên Bái đã và đang được xây dựng thành khu vực mạnh về kinh tế và trở thành khu vực phòng thủ vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ

- QH01: Sơ đồ vị trí vùng tỉnh Yên bái và liên hệ vùng

- QH02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng phân bố dân dư

- QH03: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH04: Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH05: Sơ đồ hiện trạng môi trường

- QH06: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

- QH07: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị

- QH08: Sơ đồ định hướng phát triển công nghiệp

- QH09: Sơ đồ định hướng phát triển du lịch

- QH10: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

- QH11: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp nước

- QH12: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp điện

- QH13: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh cỡ lớn 17880x12638(.jpg), thuyết minh file pdf(.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]