Thành phần hồ sơ thiết kế thi công bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh và khối lượng, phụ lục tính toán:

- Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công định dạng file .doc

- Bảng kiểm toán áo đường mềm định dạng file .exell

- Bảng tổng hợp khối lượng tuyến đường giao thông định dạng file .exell

- Bảng dự tính lún nền đắp trên đất yếu định dạng file .exell

*Bản vẽ:

- Các bản vẽ bình đồ tuyến tỉ lệ 1/1.500

- Các bản vẽ bình đồ thiết kế tổ chức giao thông tuyến tỉ lệ 1/1.500

- Các bản vẽ cấu tạo chi tiết tuyến đường giao thông

- Các bản vẽ cấu tạo chi tiết tổ chức giao thông

- Các bản vẽ chi tiết mặt cắt ngang điển hình

- Các bản vẽ trắc dọc thiết kế

- Các bản vẽ trắc ngang thiết kế

- Các bản vẽ trình tự thi công vải địa kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và thuyết minh file word

(3ae-acvn13)

Date published: 29.08.2019 | 17:35
Available in Ebook
Tỉnh, Thành phố khác
300 EP

Thiết kế thi công dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường vào núi Bông – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần hồ sơ thiết kế thi công bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh và khối lượng, phụ lục tính toán:

- Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công định dạng file .doc

- Bảng kiểm toán áo đường mềm định dạng file .exell

- Bảng tổng hợp khối lượng tuyến đường giao thông định dạng file .exell

- Bảng dự tính lún nền đắp trên đất yếu định dạng file .exell

*Bản vẽ:

- Các bản vẽ bình đồ tuyến tỉ lệ 1/1.500

- Các bản vẽ bình đồ thiết kế tổ chức giao thông tuyến tỉ lệ 1/1.500

- Các bản vẽ cấu tạo chi tiết tuyến đường giao thông

- Các bản vẽ cấu tạo chi tiết tổ chức giao thông

- Các bản vẽ chi tiết mặt cắt ngang điển hình

- Các bản vẽ trắc dọc thiết kế

- Các bản vẽ trắc ngang thiết kế

- Các bản vẽ trình tự thi công vải địa kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và thuyết minh file word

(3ae-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]