Thành phần hồ sơ thiết kế thi công bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

- Thuyết minh( Dự án đầu tư và thuyết minh thiết kế BVTC)- tổng hợp khối lượng

*Bản vẽ:

- Các bản vẽ bình đồ tuyến tỉ lệ 1/1.000

- Các bản vẽ trắc dọc: 1/2.000-1/200

- Các bản vẽ cắt ngang: 1/200 (yêu cầu mỗi dài rộng >15m)

- Các bản vẽ công trình thoát nước, tường chắn và các công trình khác thuộc tuyến đường tỷ lệ bản vẽ như các tuyến đã thực hiện.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và thuyết minh file word

(3ae-acvn13)

Date published: 29.08.2019 | 09:38
Available in Ebook
Tỉnh, Thành phố khác
300 EP

Thiết kế thi công Dự án Nâng cấp đường Pa Ủ-Hà Xì, xã Pà ủ, Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Thành phần hồ sơ thiết kế thi công bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

- Thuyết minh( Dự án đầu tư và thuyết minh thiết kế BVTC)- tổng hợp khối lượng

*Bản vẽ:

- Các bản vẽ bình đồ tuyến tỉ lệ 1/1.000

- Các bản vẽ trắc dọc: 1/2.000-1/200

- Các bản vẽ cắt ngang: 1/200 (yêu cầu mỗi dài rộng >15m)

- Các bản vẽ công trình thoát nước, tường chắn và các công trình khác thuộc tuyến đường tỷ lệ bản vẽ như các tuyến đã thực hiện.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và thuyết minh file word

(3ae-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]