Nghị định số 209/2004/NĐ-CP Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Date published: 08.01.2014 | 19:54
Available in Ebook
Chất lượng xây dựng
0 EP

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng; áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]