0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
TCXDVN 371-2006 Nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng

Tiêu chuẩn này quy định nội dung và trình tự tiến hành công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp đã hoàn thành

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi