Tiêu chuẩn này quy định nội dung và trình tự tiến hành công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp đã hoàn thành
Date published: 25.02.2014 | 21:26
Available in Ebook
Chất lượng xây dựng
15 EP

TCXDVN 371-2006 Nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng

Tiêu chuẩn này quy định nội dung và trình tự tiến hành công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp đã hoàn thành

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]