Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Date published: 27.02.2014 | 20:20
Available in Ebook
Chất lượng xây dựng
0 EP

Thông tư số 10/2013/TT-BXD Quy định một số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

Số văn bản: 10.

 

Ký hiệu văn bản: TT 10/2013/TT-BXD

 

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

 

Ngày ban hành:  

 

Ngày có hiệu lực:  25/07/2013

 

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (kèm theo Phụ lục) (hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]