Ga thăm cống D1200 có nhiều loại, tuỳ thuộc vào mặt bằng từng vị trí ga đưa ra các chi tiết cấu tạo phù hợp.
Date published: 11.09.2014 | 10:17
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Bản vẽ chi tiết cấu tạo các loại ga thăm cống D1200 - thoát nước mưa

Hồ sơ bản vẽ ga thăm cho cống D1200 có nhiều loại: loại đấu nối 2 cống chính với 2 cống nhánh, 3 cống chính - 2 cống nhánh...Bản vẽ thể hiện chi tiết cấu tạo như: tấm đan, nắp ga, cổ ga..., mặt bằng, mặt cắt, thống kê khối lượng thép, thống kê khối lượng xây dựng 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]