Ga thu + thăm kết hợp đặt ở dưới đường, sát với bó vỉa vừa có chức năng thu nước mưa , vừa có chức năng là ga thăm cống thoát nước mưa.
Date published: 12.09.2014 | 14:17
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
15 EP

Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thu + thăm kết hợp cống D1000, D800,D600

Ga thu + thăm kết hợp đặt ở dưới đường, sát với bó vỉa vừa có chức năng thu nước mưa , vừa có chức năng là ga thăm cống thoát nước mưa. Hồ sơ bản vẽ bao gồm đầy đủ chi tiết cấu tạo, ghi chú, thống kê cốt thép.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]