Bản vẽ chi tiết kế cấu ga hào kỹ thuật đường dây, cáp thông tin, đoạn ga giao qua đường, với đầy đủ chi tiết kết cấu thi công, bảng tổng hợp khối lượng và chi tiết kết cấu mặt nắp ga. Đây
Date published: 31.12.2014 | 08:01
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
15 EP

Bản vẽ chi tiết ga hào kỹ thuật, đoạn ga giao dưới đường

Bản vẽ chi tiết kế cấu ga hào kỹ thuật đường dây, cáp thông tin, đoạn ga giao qua đường, với đầy đủ chi tiết kết cấu thi công, bảng tổng hợp khối lượng và chi tiết kết cấu mặt nắp ga. Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các kỹ sư thiết kế hạ tầng kỹ thuật.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]