Bản vẽ chi tiết kế cấu hào kỹ thuật đường dây, cáp thông tin được chôn dưới hè đường, với đầy đủ chi tiết kết cấu thi công, bảng tổng hợp khối lượng cho một mét dài điển hình và chi ti
Date published: 31.12.2014 | 07:32
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
15 EP

Bản vẽ chi tiết hào kỹ thuật, đoạn di dưới hè đường

Bản vẽ chi tiết kế cấu hào kỹ thuật đường dây, cáp thông tin được chôn dưới hè đường, với đầy đủ chi tiết kết cấu thi công, bảng tổng hợp khối lượng cho một mét dài điển hình và chi tiết kết cấu mặt nắp ga trên hè. Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các kỹ sư thiết kế hạ tầng kỹ thuật.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]