Bản vẽ chi tiết Trạm kios đôi 2 x 1250 kVA
Date published: 14.06.2017 | 15:05
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
300 EP

Bản vẽ chi tiết Trạm kios đôi 2 x 1250 kVA

Thành phần hồ sơ: Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

- Sơ đồ nối điện chính

- Bố trí thiết bị trạm biến áp kios 2 x 1250 kVA

- Móng trạm biến áp

- Bố trí tiếp địa trạm biến áp

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]