0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Bản vẽ chi tiết Trạm kios đơn 750 kVA

Thành phần hồ sơ: Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

- Mặt trước, mặt cắt trạm biến áp số 2 kiểu kios 35(22)/0,4KV - 750kVA

- Mặt trước, mặt bằng

- Tiếp địa và tổng hợp thiết bị trạm biến áp

- Chi tiết và kết cấu bệ đặt

- Chi tiết và kết cấu hố dầu

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-nth)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: