Bản vẽ chi tiết Trạm kios đơn 750 kVA
Date published: 14.06.2017 | 14:13
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Bản vẽ chi tiết Trạm kios đơn 750 kVA

Thành phần hồ sơ: Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

- Mặt trước, mặt cắt trạm biến áp số 2 kiểu kios 35(22)/0,4KV - 750kVA

- Mặt trước, mặt bằng

- Tiếp địa và tổng hợp thiết bị trạm biến áp

- Chi tiết và kết cấu bệ đặt

- Chi tiết và kết cấu hố dầu

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]