Hồ sơ bản vẽ bao gồm 6 loại kích cỡ hào kỹ thuật BxH=1.4mx1.6 đến BxH=2.0mx2.0m.
Date published: 20.02.2014 | 16:31
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bản vẽ hào kỹ thuật bê tông cốt thép

Hồ sơ bản vẽ bao gồm 6 loại kích cỡ hào kỹ thuật BxH=1.4mx1.6 đến BxH=2.0mx2.0m. 

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]