Thành phần bản vẽ bao gồm:

1. Dây chuyền thi công đường bê tông xi măng

2. Dây chuyền thi công lớp móng đá dăm 15cm

3. Dây chuyền tổ chức thi công san nền

4. Dây chuyền thi công tưới nhựa thấm

5. Dây chuyền thi công mặt đường bê tông nhựa 7cm

6. Tổ chức thi công cống dọc tuyến

7. Dây chuyền tổ chức thi công cấp phối đá dăm

8. Dây chuyền tổ chức thi công nền đất đắp

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq

Date published: 14.02.2017 | 10:27
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
70 EP

Bản vẽ Kỹ thuật thi công đường

Thành phần bản vẽ bao gồm:

1. Dây chuyền thi công đường bê tông xi măng

2. Dây chuyền thi công lớp móng đá dăm 15cm

3. Dây chuyền tổ chức thi công san nền

4. Dây chuyền thi công tưới nhựa thấm

5. Dây chuyền thi công mặt đường bê tông nhựa 7cm

6. Tổ chức thi công cống dọc tuyến

7. Dây chuyền tổ chức thi công cấp phối đá dăm

8. Dây chuyền tổ chức thi công nền đất đắp

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]