Tài liệu bao gồm 28 bản vẽ được định dạng file Autocad (.dwg)

1.Các chi tiết báo cáp

2.Hào cáp 35kV

3.Mặt bằng cấp điện trạm biến áp

4.Trạm biến áp 400kVA

5.Trạm biến áp 800kVA

6.Chi tiết cấu tạo trạm biến áp

- Bệ đỡ máy biến áp

- Bố trí lắp đặt trạm biến áp

- Bố trí tiếp địa trạm biến áp

- Ghế thao tác

- Xà đầu trạm

- Giá đỡ cáp

- Colieom cáp

- Móng cáp

- Giá đỡ cáp 0,4kV

- Giá đỡ tay cần giật

- Chi tiết hàng rào

- Hào cáp 0,4kV

- Hố dầu

- Móng cột dàn trạm

- Móng tường trạm

- Rào chắn an toàn

- Thang treo

- Xà đỡ cầu chi tự rơi

- Xà đơc cầu dao

- Giá đỡ tay cần giật

- Xà đỡ TU, TI, CSV

- Giá đỡ

(phamvandiep111188)

Date published: 01.06.2016 | 05:58
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Bản vẽ thi công Chi tiết cấu tạo trạm biến áp 800kVA – 35/22/0,4kV

Tài liệu bao gồm 28 bản vẽ được định dạng file Autocad (.dwg)

1.Các chi tiết báo cáp

2.Hào cáp 35kV

3.Mặt bằng cấp điện trạm biến áp

4.Trạm biến áp 400kVA

5.Trạm biến áp 800kVA

6.Chi tiết cấu tạo trạm biến áp

- Bệ đỡ máy biến áp

- Bố trí lắp đặt trạm biến áp

- Bố trí tiếp địa trạm biến áp

- Ghế thao tác

- Xà đầu trạm

- Giá đỡ cáp

- Colieom cáp

- Móng cáp

- Giá đỡ cáp 0,4kV

- Giá đỡ tay cần giật

- Chi tiết hàng rào

- Hào cáp 0,4kV

- Hố dầu

- Móng cột dàn trạm

- Móng tường trạm

- Rào chắn an toàn

- Thang treo

- Xà đỡ cầu chi tự rơi

- Xà đơc cầu dao

- Giá đỡ tay cần giật

- Xà đỡ TU, TI, CSV

- Giá đỡ

(phamvandiep111188)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]