Bản vẽ định dạng file Autocad (.dwg)

1.Đường dây không 22kV (11 bản vẽ)

- Mặt bằng đường dây trung thế và trạm biến áp

- Mặt trắc dọc tuyến đường dây và trạm biến áp

- Xà chữ nhất trên cột đơn tầng 1,2,3

- Xà chữ nhất trên cột đôi tầng 1,2,3

- Máng cột M16-1 và M16-2

- Tiếp địa R2C

- Biển báo an troàn

2. Trạm biến áp 100-22/0,4kV (17 bản vẽ)

-  Bố trí toàn thể TBA

-  Sơ đồ nguyên lý TBA 100kVA

-  Xà néo đầu TBA – XN – 22 (X1)

-  Xà đỡ cầu dao liên động (X2)

-  Giá đỡ tay cần giật CDLĐ + ống giật

-  Xà đỡ cầu chì (X3)

-  Xà đỡ bắt xứ (X4)

-  Xà đỡ X5 và cô dê X5

-  Xà đỡ MBA X6

-  Ghế cách điện 22KV

-  Lan can đi lại sàn phía cầu thang

-  Thang trèo cột

-  Móng cột trạm

-  Bố trí hệ thống cọc tiếp địa TBA

-  Bố trí hệ thống tiếp địa TBA

-  Tủ hạ thế

-  Biển áo an toàn

 

Date published: 01.06.2016 | 05:55
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
70 EP

Bản vẽ thi công Trạm biến áp 100kVA-22-0,4kV

Bản vẽ định dạng file Autocad (.dwg)

1.Đường dây không 22kV (11 bản vẽ)

- Mặt bằng đường dây trung thế và trạm biến áp

- Mặt trắc dọc tuyến đường dây và trạm biến áp

- Xà chữ nhất trên cột đơn tầng 1,2,3

- Xà chữ nhất trên cột đôi tầng 1,2,3

- Máng cột M16-1 và M16-2

- Tiếp địa R2C

- Biển báo an troàn

2. Trạm biến áp 100-22/0,4kV (17 bản vẽ)

-  Bố trí toàn thể TBA

-  Sơ đồ nguyên lý TBA 100kVA

-  Xà néo đầu TBA – XN – 22 (X1)

-  Xà đỡ cầu dao liên động (X2)

-  Giá đỡ tay cần giật CDLĐ + ống giật

-  Xà đỡ cầu chì (X3)

-  Xà đỡ bắt xứ (X4)

-  Xà đỡ X5 và cô dê X5

-  Xà đỡ MBA X6

-  Ghế cách điện 22KV

-  Lan can đi lại sàn phía cầu thang

-  Thang trèo cột

-  Móng cột trạm

-  Bố trí hệ thống cọc tiếp địa TBA

-  Bố trí hệ thống tiếp địa TBA

-  Tủ hạ thế

-  Biển áo an toàn

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]