Bản vẽ thiết kế chi tiết sân và tường cánh cống hộp đơn điển hình được sử dụng tại vị trí cuối (điểm xả) của hệ thống cấp nước hoặc tại các điểm đầu và cuối của cống ngang qua đường trong thiết kế thoát nước bên ngoài và trong đô thị. Bản vẽ bao gồm các nội dung sau:

-Mặt bằng

-Mặt đứng

-Mặt cắt

-Chi tiết bố trí cốt thép

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 18.03.2015 | 14:37
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bản vẽ thiết kế chi tiết sân và tường cánh cống hộp đơn điển hình

Bản vẽ thiết kế chi tiết sân và tường cánh cống hộp đơn điển hình được sử dụng tại vị trí cuối (điểm xả) của hệ thống cấp nước hoặc tại các điểm đầu và cuối của cống ngang qua đường trong thiết kế thoát nước bên ngoài và trong đô thị. Bản vẽ bao gồm các nội dung sau:

-Mặt bằng

-Mặt đứng

-Mặt cắt

-Chi tiết bố trí cốt thép

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]