Bản vẽ thiết kế chi tiết tường đầu, tường cánh cống tròn điển hìnhđược sử dụng tại vị trí cuối (điểm xả) của hệ thống cấp nước hoặc tại các điểm đầu và cuối của cống ngang qua đường trong thiết kế thoát nước bên ngoài và trong đô thị. Tài liệu bao gồm bản vẽ thiết kế chi tiết và bảng tổng hợp khối lượng.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 19.03.2015 | 09:25
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bản vẽ thiết kế chi tiết tường đầu, tường cánh cống tròn điển hình

Bản vẽ thiết kế chi tiết tường đầu, tường cánh cống tròn điển hìnhđược sử dụng tại vị trí cuối (điểm xả) của hệ thống cấp nước hoặc tại các điểm đầu và cuối của cống ngang qua đường trong thiết kế thoát nước bên ngoài và trong đô thị. Tài liệu bao gồm bản vẽ thiết kế chi tiết và bảng tổng hợp khối lượng.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]