Bản vẽ thiết kế cống bản 1m, khổ 6,5m, 2 bên xây hố thu
Date published: 16.08.2017 | 15:43
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Bản vẽ thiết kế cống bản 1m, khổ 6,5m, 2 bên xây hố thu

Thành phần hồ sơ:

-          Bản vẽ

-          Thuyết minh

-          Bảng tính khối lượng

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(tranhoadb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]