Thông tin về cầu:

- Khổ cầu : phần xe chạy = 7m; lề bộ hành = 2m; lan can = 1m

- Tải trọng thiết kết: HL93

- Đáy dầm được thiết kết cao hơn mực nước  là 3,5m

- 3 nhịp đơn giản, chiều dài cầu tính đến mép trước tường ngực 2 mố là 73,83m

- Móng cọc đóng BTCT 40x40cm mỗi trụ gồm 18 cọc, chiều dài mỗi trụ là L=24m

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bình đồ thiết kế

2. Bố trí chung trụ chống va

3. Bố trí chung

4. Chi tiết đầu cọc L=6.0m

5. Cấu tạo dầm BTTA

6. Bố trí cốt thép dầm ngang nhịp 24.54

7. Cấu tạo mố trụ cầu, bố trí cốt thép mố

8. Trắc dọc, trắc ngang

9. Bố trí chung trụ cầu

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

-nlh-

Date published: 09.12.2016 | 16:23
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cầu BTCT dài 74M, 3 nhịp, bề rộng 10M, dầm ngang cấu tạo chữ L

Thông tin về cầu:

- Khổ cầu : phần xe chạy = 7m; lề bộ hành = 2m; lan can = 1m

- Tải trọng thiết kết: HL93

- Đáy dầm được thiết kết cao hơn mực nước  là 3,5m

- 3 nhịp đơn giản, chiều dài cầu tính đến mép trước tường ngực 2 mố là 73,83m

- Móng cọc đóng BTCT 40x40cm mỗi trụ gồm 18 cọc, chiều dài mỗi trụ là L=24m

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bình đồ thiết kế

2. Bố trí chung trụ chống va

3. Bố trí chung

4. Chi tiết đầu cọc L=6.0m

5. Cấu tạo dầm BTTA

6. Bố trí cốt thép dầm ngang nhịp 24.54

7. Cấu tạo mố trụ cầu, bố trí cốt thép mố

8. Trắc dọc, trắc ngang

9. Bố trí chung trụ cầu

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

-nlh-

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]