Hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thể hiện chi tiết đoạn cấu tạo cống bản qua đường bao gồm các phần sau:

-Mặt cắt dọc tim cống bản

-Mặt bằng cống khi chưa lấp đất

-Bản vẽ mặt cắt cống

-Mặt cắt tim cống

-Bảng tổng hợp thép

-Ghi chú trong quá trình thi công xây dựng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 05.03.2015 | 14:10
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Bản vẽ thiết kế kỹ thuật công bản qua đường, bề rộng lòng cống B=2m, chiều dài >7m

Hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thể hiện chi tiết đoạn cấu tạo cống bản qua đường bao gồm các phần sau:

-Mặt cắt dọc tim cống bản

-Mặt bằng cống khi chưa lấp đất

-Bản vẽ mặt cắt cống

-Mặt cắt tim cống

-Bảng tổng hợp thép

-Ghi chú trong quá trình thi công xây dựng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]