Bản vẽ thiết kế rãnh thoát nước bê tông cốt thép đúc sẵn, bề rộng lòng rãnh B=400mm, thường được dùng làm rãnh thoát nước trong và ngoài đô thị. Bản vẽ thiết kếbao gồm các phần sau:

-Mặt cắt dọc rãnh

-Tấm đan đáy rãnh

-Chi tiết cốt thép rãnh

-Bảng thống kê khối lượng rãnh điển hình

-Ghi chú thi công

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 16.03.2015 | 16:30
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bản vẽ thiết kế rãnh thoát nước bê tông cốt thép đúc sẵn, bề rộng lòng rãnh B=400mm

Bản vẽ thiết kế rãnh thoát nước bê tông cốt thép đúc sẵn, bề rộng lòng rãnh B=400mm, thường được dùng làm rãnh thoát nước trong và ngoài đô thị. Bản vẽ thiết kếbao gồm các phần sau:

-Mặt cắt dọc rãnh

-Tấm đan đáy rãnh

-Chi tiết cốt thép rãnh

-Bảng thống kê khối lượng rãnh điển hình

-Ghi chú thi công

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]