0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Bản vẽ Trạm kios đơn 1250 kVA

Thành phần hồ sơ: Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

- Sơ đồ nguyên lý hiện trạng trạm biến áp hiện có

- Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp sau cải tạo

- Mặt bằng trạm biến áp kios 1250 kVA sau di chuyển

- Mặt đứng trạm biến áp kios 1250 kVA sau di chuyển

- Mặt đứng (D) trạm biến áp kios 1250 kVA sau di chuyển

- Mặt đứng (B) trạm biến áp kios 1250 kVA  sau di chuyển

- Mặt cạnh trạm biến áp kios 1250 kVA sau di chuyển

- BTTB tủ hạ thế trạm biến áp kios 1250 kVA sau di chuyển

- Bệ đỡ thế trạm biến áp kios kios 1250 kVA sau di chuyển

- Tiếp địa thế trạm biến áp kios 1250 kVA sau di chuyển

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-nth)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: