Bản vẽ Trạm kios đơn 1250 kVA
Date published: 12.06.2017 | 15:36
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Bản vẽ Trạm kios đơn 1250 kVA

Thành phần hồ sơ: Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

- Sơ đồ nguyên lý hiện trạng trạm biến áp hiện có

- Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp sau cải tạo

- Mặt bằng trạm biến áp kios 1250 kVA sau di chuyển

- Mặt đứng trạm biến áp kios 1250 kVA sau di chuyển

- Mặt đứng (D) trạm biến áp kios 1250 kVA sau di chuyển

- Mặt đứng (B) trạm biến áp kios 1250 kVA  sau di chuyển

- Mặt cạnh trạm biến áp kios 1250 kVA sau di chuyển

- BTTB tủ hạ thế trạm biến áp kios 1250 kVA sau di chuyển

- Bệ đỡ thế trạm biến áp kios kios 1250 kVA sau di chuyển

- Tiếp địa thế trạm biến áp kios 1250 kVA sau di chuyển

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]