Bảng tính toán thuỷ lực cống hộp cho hệ thống thoát nước mưa
Date published: 25.08.2014 | 17:11
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Bảng tính toán thuỷ lực cống hộp cho hệ thống thoát nước mưa

Trong khi thiết kế hệ thống thoát nước mưa, cần phải tính toán thuỷ lực mạng lưới đường cống thoát nước để chọn ra đường kính cống đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, tài liệu đưa ra bảng tính toán thủy lực áp dụng cho mạng lưới sử dụng cống hộp.

File định dạng excel (.xls)

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]