Báo cáo đầu tư xây dựng dự án nhà cao tầng kết hợp với nhà thấp tầng
Date published: 27.06.2017 | 10:14
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
300 EP

Báo cáo đầu tư xây dựng dự án nhà cao tầng kết hợp với nhà thấp tầng

Thành phần báo cáo:

Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư

Chương 2: Sự cần thiết và cơ sở lập dự án

Chương 3: Lựa chọn hình thức đầu tư

Chương 4: Địa điểm và hiện trạng khu đất

Chương 5: Nội dung đầu tư và quy mô dự án

Chương 6: Giải pháp quy hoạch, kiến trúc và kỹ thuật

Chương 7: Các giải pháp thực hiện

Chương 8: Đánh giá tác động môi trường

Chương 9: Tổng mức đầu tư dự án

Chương 10: Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án

Chương 11: Quản lý khai thác công trình

Chương 12: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu file word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(ht-lienvu)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]