Thành phần bao gồm:

- Trình tự thi công đại trà cọc khoan nhồi

- Biện pháp thi công cọc khoan nhồi chi tiết bố trí thép

- Quy trình thi công cọc khoan nhồi

- Chu trình sử dụng dung dịch bentonite cho thi công cọc khoan nhồi

- Chi tiết cọc khoan nhồi

- Cấu tạo bê tông đầu cọc

- Mặt cắt

- Mặt bằng bố trí ống kiểm tra

- Chi tiết bản thép, chi tiết móc treo, chi tiết đẩy cọc

- Biểu đồ chia cọc

- Chi tiết liên kết ống thép với thanh

- Mặt bằng thi công cọc khoan nhồi

- Mặt bằng thi công tường vây

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

ht- anxda88

Date published: 14.02.2017 | 14:28
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Biện pháp thi công cọc khoan nhồi

Thành phần bao gồm:

- Trình tự thi công đại trà cọc khoan nhồi

- Biện pháp thi công cọc khoan nhồi chi tiết bố trí thép

- Quy trình thi công cọc khoan nhồi

- Chu trình sử dụng dung dịch bentonite cho thi công cọc khoan nhồi

- Chi tiết cọc khoan nhồi

- Cấu tạo bê tông đầu cọc

- Mặt cắt

- Mặt bằng bố trí ống kiểm tra

- Chi tiết bản thép, chi tiết móc treo, chi tiết đẩy cọc

- Biểu đồ chia cọc

- Chi tiết liên kết ống thép với thanh

- Mặt bằng thi công cọc khoan nhồi

- Mặt bằng thi công tường vây

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

ht- anxda88

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]