Công trình bao gồm:

1-Thuyết minh

2-Bản vẽ

Bản vẽ định dạng file Autocad(.dwg), Thuyết minh định dạng file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

Date published: 18.10.2016 | 11:19
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
15 EP

Biện pháp thi công san lấp mặt bằng

Công trình bao gồm:

1-Thuyết minh

2-Bản vẽ

Bản vẽ định dạng file Autocad(.dwg), Thuyết minh định dạng file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]