Thư viện với hơn 10 bản vẽ chi tiết cấu tạo các dạng đèn chiếu sáng đường phố thông dụng hiện nay. Các dạng đèn đơn, đèn đôi, đèn chiếu sáng đường kết hợp chiếu sáng vỉa hè.
Date published: 27.03.2014 | 16:56
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Cấp điện-Chi tiết các loại cột đèn chiếu sáng đường phố

Thư viện với hơn 10 bản vẽ chi tiết cấu tạo các dạng đèn chiếu sáng đường phố thông dụng hiện nay. Các dạng đèn đơn, đèn đôi, đèn chiếu sáng đường kết hợp chiếu sáng vỉa hè.

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]